Bảng giá

Chỉ từ 109k/tháng bạn đã sở hữu cho mình một landing page bán hàng chuyên nghiệp, hiệu quả, gia tăng chuyển đổi.


Basic

1.308.000₫

.

 • 10 Landing Page
 • 1 User đăng nhập đồng thời
 • Không giới hạn Dung lượng
 • Tùy chỉnh mã nguồn
 • Trỏ tên miền riêng
 • Tracking dữ liệu (Google ads, Pixel Facebook, ...)
 • Bảo mật SSL
Đăng ký ngay

Pro

1.908.000₫

.

 • 30 Landing Page
 • 2 User đăng nhập đồng thời
 • Xuất bản mã nguồn HTML
 • Thêm nút Sản phẩm, Giỏ hàng (coming soon)
 • Thiết kế Desktop và Mobile độc lập
 • Kết nối đồng bộ API
 • Bao gồm tính năng của gói Basic
Đăng ký ngay

Enterprise

4.308.000₫

.

 • Không giới hạn Landing Page
 • Không giới hạn User đăng nhập đồng thời
 • Quản lý, phân quyền thành viên (tối đa 5)
 • Phân quyền chỉnh sửa theo Landing Page
 • Lưu và khôi phục lịch sử chỉnh sửa
 • Bao gồm tính năng của gói Pro
Đăng ký ngay

Basic

2.616.000₫

3.924.000₫ tiết kiệm 33%
 • 10 Landing Page
 • 1 User đăng nhập đồng thời
 • Không giới hạn Dung lượng
 • Tùy chỉnh mã nguồn
 • Trỏ tên miền riêng
 • Tracking dữ liệu (Google ads, Pixel Facebook, ...)
 • Bảo mật SSL
Đăng ký ngay

Pro

3.816.000₫

5.724.000₫ tiết kiệm 33%
 • 30 Landing Page
 • 2 User đăng nhập đồng thời
 • Xuất bản mã nguồn HTML
 • Thêm nút Sản phẩm, Giỏ hàng (coming soon)
 • Thiết kế Desktop và Mobile độc lập
 • Kết nối đồng bộ API
 • Bao gồm tính năng của gói Basic
Đăng ký ngay

Enterprise

8.616.000₫

12.924.000₫ tiết kiệm 33%
 • Không giới hạn Landing Page
 • Không giới hạn User đăng nhập đồng thời
 • Quản lý, phân quyền thành viên (tối đa 5)
 • Phân quyền chỉnh sửa theo Landing Page
 • Lưu và khôi phục lịch sử chỉnh sửa
 • Bao gồm tính năng của gói Pro
Đăng ký ngay

Basic

3.924.000₫

6.540.000₫ tiết kiệm 40%
 • 10 Landing Page
 • 1 User đăng nhập đồng thời
 • Không giới hạn Dung lượng
 • Tùy chỉnh mã nguồn
 • Trỏ tên miền riêng
 • Tracking dữ liệu (Google ads, Pixel Facebook, ...)
 • Bảo mật SSL
Đăng ký ngay

Pro

5.724.000₫

9.540.000₫ tiết kiệm 40%
 • 30 Landing Page
 • 2 User đăng nhập đồng thời
 • Xuất bản mã nguồn HTML
 • Thêm nút Sản phẩm, Giỏ hàng (coming soon)
 • Thiết kế Desktop và Mobile độc lập
 • Kết nối đồng bộ API
 • Bao gồm tính năng của gói Basic
Đăng ký ngay

Enterprise

12.924.000₫

21.540.000₫ tiết kiệm 40%
 • Không giới hạn Landing Page
 • Không giới hạn User đăng nhập đồng thời
 • Quản lý, phân quyền thành viên (tối đa 5)
 • Phân quyền chỉnh sửa theo Landing Page
 • Lưu và khôi phục lịch sử chỉnh sửa
 • Bao gồm tính năng của gói Pro
Đăng ký ngay

Basic

13.080.000₫

.

 • 10 Landing Page
 • 1 User đăng nhập đồng thời
 • Không giới hạn Dung lượng
 • Tùy chỉnh mã nguồn
 • Trỏ tên miền riêng
 • Tracking dữ liệu (Google ads, Pixel Facebook, ...)
 • Bảo mật SSL
Đăng ký ngay

Pro

19.080.000₫

.

 • 30 Landing Page
 • 2 User đăng nhập đồng thời
 • Xuất bản mã nguồn HTML
 • Thêm nút Sản phẩm, Giỏ hàng (coming soon)
 • Thiết kế Desktop và Mobile độc lập
 • Kết nối đồng bộ API
 • Bao gồm tính năng của gói Basic
Đăng ký ngay

Enterprise

43.080.000₫

.

 • Không giới hạn Landing Page
 • Không giới hạn User đăng nhập đồng thời
 • Quản lý, phân quyền thành viên (tối đa 5)
 • Phân quyền chỉnh sửa theo Landing Page
 • Lưu và khôi phục lịch sử chỉnh sửa
 • Bao gồm tính năng của gói Pro
Đăng ký ngay
Dùng thử miễn phí Đăng ký ngay

KháchQuảng Trị
vừa đặt thiết kế web bán hàng...
1 phút trước   Marvel Web® SimVip74