QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ BEPAGEChào mừng bạn đến với ODIN Page®!
Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (gọi tắt là “Dịch vụ”). Bằng việc đăng ký sử dụng Dịch vụ của ODIN Page®, bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ”). ODIN Page® có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của ODIN Page®. Chúng tôi đề xuất bạn nên quay lại trang này để kiểm tra và cập nhật thông tin mỗi khi chúng tôi có thông báo mới.

Phần 1: Về ODIN Page®

ODIN Page® là 1 sản phẩm thuộc hệ sinh thái giải pháp bán hàng online của ODIN Page®, gồm các sản phẩm:
1. ODIN Page® Web: Nền tảng thiết kế website bán hàng trực tuyến, giải pháp bán hàng đa kênh.
2. ODIN Page®: Nền tảng thiết kế landing page bán hàng hiệu quả.
3. ODIN Page® EMA: Giải pháp phần mềm Email Marketing hiệu quả.
4. ODIN Page® CRM: Giải pháp chăm sóc khách hàng tự động, số hóa Doanh nghiệp.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ BEPAGE

Chào mừng bạn đến với ODIN Page®!
Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (gọi tắt là “Dịch vụ”). Bằng việc đăng ký sử dụng Dịch vụ của ODIN Page®, bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ”). ODIN Page® có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của ODIN Page®. Chúng tôi đề xuất bạn nên quay lại trang này để kiểm tra và cập nhật thông tin mỗi khi chúng tôi có thông báo mới.

Phần 2: Điều khoản về tài khoản người sử dụng

 • Bạn phải đủ 18 tuổi để sử dụng dịch vụ và các sản phẩm của ODIN Page®. 
 • Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn cần đăng ký tài khoản ODIN Page® (gọi tắt là “Tài khoản”) bằng cách cung cấp họ tên đầy đủ, số điện thoại, email chính xác của bạn. Điều này sẽ giúp bạn được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.
 • Người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ.
 • Bạn có trách nhiệm phải bảo mật mật khẩu của chính mụnh. ODIN Page® không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mụnh.
 • Bạn cần biết rằng ODIN Page® sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên. 
 • Các sản phẩm của ODIN Page® không phải là sàn thương mại điện tử. Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện thông qua nền tảng ODIN Page® được coi là giao dịch trực tiếp giữa bạn và người mua.
 • Bạn chịu trách nhiệm cho toàn bộ dữ liệu, hụnh ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên tài khoản ODIN Page® của mụnh. Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác cũng như toàn bộ hệ thống.
 • ODIN Page® không giới hạn lưu trữ hụnh ảnh khi tuân thủ sử dụng trong phạm vi thuộc ODIN Page® quản lý. ODIN Page® không giới hạn băng thông trong phạm vi chi phí của bạn không vượt quá chi phí ODIN Page® thanh toán cho CDN các bên thứ 3 (CDN Việt Nam: vccloud.vn, CDN quốc tế: keycdn.com). Liên hệ hỗ trợ để được tư vấn gói dành cho nhu cầu sử dụng lớn, các đơn vị cung cấp dịch vụ...
 • Chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt hoạt động Tài khoản ODIN Page® của bạn và toàn bộ sản phẩm tạo ra trong tài khoản nếu bất kỳ vi phạm nào về Điều khoản dịch vụ được phát hiện.

Phần 3: Quyền lợi của ODIN Page®

 • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc dừng Dịch vụ vụ bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước bất kể thời gian nào.
 • Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ với bất kỳ ai vụ bất kỳ lý do nào, tại bất kỳ thời gian nào.
 • Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ Tài khoản nào có chứa nội dung bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tụnh xâm phạm sở hữu trí tuệ.
 • Chúng tôi có thể xóa bất kỳ Tài khoản nào có những hành động xúc phạm, đe dọa dù bằng lời nói hay chữ viết tới khách hàng của ODIN Page®, nhân viên của ODIN Page®, công ty ODIN Page®.
 • Chúng tôi không duyệt trước nội dung cuối tới người dùng mà bạn đưa lên trong Tài khoản của mụnh, bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với những nội dung đó.
 • Chúng tôi có quyền cung cấp Dịch vụ cho đối thủ của bạn và không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc thị trường nào. Bạn cần hiểu thêm và đồng ý rằng nhân viên của ODIN Page® và các đối tác khác cũng có thể trở thành khách hàng của ODIN Page®, sử dụng sản phẩm của ODIN Page® để hỗ trợ kinh doanh và trở thành đối thủ của bạn. Đương nhiên họ không được phép sử dụng dữ liệu của bạn. 
 • Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến việc sở hữu Tài khoản, chúng tôi có quyền yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân liên quan để xác minh sở hữu Tài khoản. Giấy tờ có thể bao gồm bản sao chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng minh thư nhân dân, v.v…
 • ODIN Page® có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, ODIN Page® sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.
 • ODIN Page® có thể sửa đổi nội dung bản Điều khoản Sử dụng bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi lên trang web của ODIN Page®. Những nội dung sửa đổi này có hiệu lực kể từ ngày được cập nhật. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi bản Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi được cập nhật cho biết bạn đã đồng ý và chấp nhận bản Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi này. Nếu không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào trong Điều khoản Sử dụng, hãy ngừng sử dụng Dịch vụ.  

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ BEPAGE

Chào mừng bạn đến với ODIN Page®!
Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (gọi tắt là “Dịch vụ”). Bằng việc đăng ký sử dụng Dịch vụ của ODIN Page®, bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ”). ODIN Page® có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của ODIN Page®. Chúng tôi đề xuất bạn nên quay lại trang này để kiểm tra và cập nhật thông tin mỗi khi chúng tôi có thông báo mới.

Phần 2: Điều khoản về tài khoản người sử dụng

 • Bạn phải đủ 18 tuổi để sử dụng dịch vụ và các sản phẩm của ODIN Page®.
 • Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn cần đăng ký tài khoản ODIN Page® (gọi tắt là “Tài khoản”) bằng cách cung cấp họ tên đầy đủ, số điện thoại, email chính xác của bạn. Điều này sẽ giúp bạn được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.
 • Người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ.
 • Bạn có trách nhiệm phải bảo mật mật khẩu của chính mụnh. ODIN Page® không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mụnh.
 • Bạn cần biết rằng ODIN Page® sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên. 
 • Các sản phẩm của ODIN Page® không phải là sàn thương mại điện tử. Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện thông qua nền tảng ODIN Page® được coi là giao dịch trực tiếp giữa bạn và người mua.
 • Bạn chịu trách nhiệm cho toàn bộ dữ liệu, hụnh ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên tài khoản ODIN Page® của mụnh. Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác cũng như toàn bộ hệ thống.
 • ODIN Page® không giới hạn lưu trữ hụnh ảnh khi tuân thủ sử dụng trong phạm vi thuộc ODIN Page® quản lý. ODIN Page® không giới hạn băng thông trong phạm vi chi phí của bạn không vượt quá chi phí ODIN Page® thanh toán cho CDN các bên thứ 3 (CDN Việt Nam: vccloud.vn, CDN quốc tế: keycdn.com). Liên hệ hỗ trợ để được tư vấn gói dành cho nhu cầu sử dụng lớn, các đơn vị cung cấp dịch vụ...
 • Chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt hoạt động Tài khoản ODIN Page® của bạn và toàn bộ sản phẩm tạo ra trong tài khoản nếu bất kỳ vi phạm nào về Điều khoản dịch vụ được phát hiện. 

Phần 3: Quyền lợi của ODIN Page®

 • Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc dừng Dịch vụ vụ bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước bất kể thời gian nào.
 • Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ với bất kỳ ai vụ bất kỳ lý do nào, tại bất kỳ thời gian nào.
 • Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ Tài khoản nào có chứa nội dung bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tụnh xâm phạm sở hữu trí tuệ.
 • Chúng tôi có thể xóa bất kỳ Tài khoản nào có những hành động xúc phạm, đe dọa dù bằng lời nói hay chữ viết tới khách hàng của ODIN Page®, nhân viên của ODIN Page®, công ty ODIN Page®.
 • Chúng tôi không duyệt trước nội dung cuối tới người dùng mà bạn đưa lên trong Tài khoản của mụnh, bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với những nội dung đó.
 • Chúng tôi có quyền cung cấp Dịch vụ cho đối thủ của bạn và không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc thị trường nào. Bạn cần hiểu thêm và đồng ý rằng nhân viên của ODIN Page® và các đối tác khác cũng có thể trở thành khách hàng của ODIN Page®, sử dụng sản phẩm của ODIN Page® để hỗ trợ kinh doanh và trở thành đối thủ của bạn. Đương nhiên họ không được phép sử dụng dữ liệu của bạn. 
 • Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến việc sở hữu Tài khoản, chúng tôi có quyền yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân liên quan để xác minh sở hữu Tài khoản. Giấy tờ có thể bao gồm bản sao chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng minh thư nhân dân, v.v…
 • ODIN Page® có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, ODIN Page® sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.
 • ODIN Page® có thể sửa đổi nội dung bản Điều khoản Sử dụng bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi lên trang web của ODIN Page®. Những nội dung sửa đổi này có hiệu lực kể từ ngày được cập nhật. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi bản Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi được cập nhật cho biết bạn đã đồng ý và chấp nhận bản Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi này. Nếu không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào trong Điều khoản Sử dụng, hãy ngừng sử dụng Dịch vụ.   

Phần 4: Giới hạn về Trách nhiệm

 • Trong mọi trường hợp, ODIN Page® và các nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bất kể trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu, hoặc các thiệt hại vô hụnh khác khi sử dụng Dịch vụ.
 • Trong mọi trường hợp, ODIN Page® hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại lợi nhuận hoặc thiệt hại khác phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng nhân viên của ODIN Page®, đối tác của ODIN Page® và những người thân của họ cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại này.
 • Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kỳ điều khoản bảo hành theo luật định nào.
 • ODIN Page® không bảo đảm rằng Dịch vụ của chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, bảo mật hoặc không có lỗi.
 • ODIN Page® không bảo đảm rằng các kết quả thu về từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là chính xác và đáng tin cậy.
 • ODIN Page® không đảm bảo chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi. Nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.
 • Trong trường hợp trang Landing Page và trang Thanh toán của khách hàng bị tấn công từ chối dịch vụ (DDOS), ODIN Page® sẽ hỗ trợ cùng khách hàng khắc phục. Trang Landing Page, trang Thanh toán của bạn có thể bị tạm ngưng để không ảnh hưởng tới hệ thống của chúng tôi.

Phần 5: Sở hữu trí tuệ và Nội dung của Khách hàng

 • Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào với những nội dung bạn tải lên ODIN Page®. Tất cả nội dung, dữ liệu bạn tải lên ở bất kỳ nền tảng nào trong hệ sinh thái đều thuộc quyền sở hữu của bạn và bạn chịu trách nhiệm pháp lý với những nội dung, dữ liệu đó.
 • Bằng việc tải nội dung lên các trang Landing Page, trang Thanh toán, SMS, Email, tin nhắn thông báo trong Tài khoản, bạn đồng ý cho phép (a) người dùng trên mạng xem những nội dung được hiển thị; (b) ODIN Page® hiển thị và lưu trữ các dữ liệu này; (c) ODIN Page® có thể xem các nội dung mà bạn tải lên.
 • Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp có văn bản yêu cầu từ các cơ quan chức năng. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin (a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được; (b) hoặc đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi; (c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc (d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp. 
 • Về tranh chấp bản quyền nội dung số, bản quyền sản phẩm, khách hàng phải tuân thủ điều khoản bản quyền số Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) (tham khảo https://www.copyright.gov, https://www.dmca.com). Khách hàng phải tuân thủ điều khoản bản quyền sản phẩm, dịch vụ... theo từng quốc gia hoặc trên toàn thế giới. 
 • Đối với các trường hợp vi phạm bản quyền, giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo, ODIN Page® có quyền gỡ trang, khóa tài khoản khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật hoặc khi nhận được khiếu nại từ bên sở hữu bản quyền thương hiệu/sản phẩm.

Phần 6: Nền tảng, công cụ bên thứ ba

 • ODIN Page® đóng vai trò là trung gian kết nối bạn với công cụ của các đối tác thứ ba mà ODIN Page® đã liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn các cổng thanh toán, các đơn vị cung cấp dịch vụ tin nhắn SMS, Email. Bạn phải hiểu và đồng ý rằng ODIN Page® cung cấp quyền sử dụng dịch vụ của những đối tác thứ ba này mà không phải bảo đảm bất kỳ điều gụ, hay phải đại diện cho đối tác đó. ODIN Page® không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến đối tác thứ ba.
 • Bất kỳ hành động nào của bạn đến công cụ của đối tác thứ ba sẽ do bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm và ràng buộc bởi thỏa thuận của bạn với các đối tác đó. 
Dùng thử miễn phí Đăng ký ngay

KháchQuảng Trị
vừa đặt thiết kế web bán hàng...
1 phút trước   Marvel Web® SimVip74